Obowiązek informacyjny - polityka prywatności.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marianna Bartke Theta Healing Company z siedzibą w Warszawie (02-204) przy ul. Nowoberesteckiej 20 lok. 1. Numer NIP: 6261949002, numer REGON: 271734976

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z administratorem:
Numer telefonu: +48 883 777 980
Adres e-mail: [email protected]

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy lub dostarczania informacji handlowych czy markentingowych.

  • Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)
  • Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych i/lub handlowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?
Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych,
• podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi serwisu www.mariannabartke.com - OVH Sp. z o.o.
• obsługi konta firmowego G Suite – Google LLC
• SerwerSMS Polska Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości SMS,
• FreshMail Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości e-mail,
• podmiotów współpracujących np. organizatorów szkoleń, w celu przygotowania odpowiedniej obsługi szkoleń oraz uzyskania certyfikatów szkoleń.

6. Czy dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do: Google LLC i/lub ThetaHealing Institute of Knowledge® w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów w zakresie wymaganym przez przepisy dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Do celów marketingowych dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy a następnie do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie.

8. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże czasami może być konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność wykonania umowy.

9. Jakie są Twoje prawa?

  • Żądania od Administratora wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opinie na temat kursów Theta Healing®

Przeczytaj, co o nas piszą osoby, które uczestniczyły w kursach lub sesjach.