Marianna Bartke · Instuktorka metody Theta Healing

Czym jest Theta Healing?

Theta Healing® to niezwykle dynamicznie rozwijająca się metoda, stanowiąca kompleksowy system duchowego, emocjonalnego, mentalnego i osobistego rozwoju. Obejmuje bogaty zestaw technik i ćwiczeń, które umożliwiają osiągnięcie energetycznego uzdrowienia we wszystkich sferach naszego życia: zarówno w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, duchowym, relacji osobistych czy też zawodowych.

Dzięki holistycznemu podejściu wspiera harmonię i równowagę we wszelkich obszarach życia, pomagając jednocześnie odkryć i uwolnić blokujące przekonania.

Warsztaty o metodzie Theta Healing®

Zmiany, które przeczą logice.

Przyczyną dolegliwości na każdym doświadczanym poziomie: fizycznym, mentalnym, duchowym, są przeżyte doświadczenia, traumy, uczucia odrzucenia, żale a także nasza niemożność pogodzenia się z przeżyciami, które były naszym udziałem a nie zawsze były takie jakie byśmy chcieli.

Wtedy poszukujemy winnych temu wszystkiemu co nas spotyka – winimy albo naszych bliskich, Boga, swoje otoczenie lub też siebie za nasze niepowodzenia. Ale to nie jest droga do uzdrowienia – czy to wymagającej tego sytuacji czy też i siebie. Aby zmienić sytuację na taką jakiej chcemy doświadczać należy zmienić pole energetyczne tych zdarzeń.

Osiągniemy to poprzez usunięcie niezdrowych emocji i przekonań powstałych na bazie naszego dotychczasowego życia, tych przekonań, które nie prowadzą do tego, że nasze życie jest takie jakie sobie wymarzyliśmy. Właśnie przebywając w stanie theta możemy najpierw zidentyfikować wszystkie przekonania, których chcielibyśmy się pozbyć, a następnie usunąć je z pamięci komórkowej, z podświadomości i nadświadomości.

theta healing

Każdy kurs Theta Healing to spora dawka informacji i wiedzy. Zorganizowane są w ten sposób, że znaczna część czasu to zajęcia praktyczne. W trakcie kursu możemy nauczyć się wykorzystywać niezwykłą moc fal mózgowych theta.
Vianna Stibal, twórczyni metody Theta Healing, odkryła sposób osiągania stanu Theta i przebywania w tym stanie wtedy, kiedy jesteśmy świadomi co się z nami dzieje i kiedy możemy świadomie podejmować decyzje. Zwykle bowiem stan theta jest stanem osiąganym podczas snu lub w stanie transu hipnotycznego.

– Stan Theta to stan bardzo głębokiego relaksu, wyciszenia i poczucia połączenia z Boskością. W stanie tym następuje synchronizacja pracy półkul mózgowych co wpływa na zwiększenie własnych zdolności kognitywnych. W stanie tym rozwijają się zdolności parapsychiczne, stajemy się istotami wielowymiarowymi mającymi połączenie ze światem duchowym: Stwórcą, Wyższym JA czy przewodnikami duchowymi. Przebywając w stanie theta odkrywamy, że jesteśmy istotami duchowymi mającymi ludzkie doświadczenia.

Z Theta Healing twórz własne życie!

To co dla mnie jest najważniejsze to fakt, że stosując tę metodę możemy sami bardziej świadomie wpływać na swoje życie, kształtować doświadczenia świadomi w taki sposób w jaki chcemy ich doświadczać. Korzystając z przedstawionych podczas kursów technik i ćwiczeń możemy zmienić brak poczucia własnej wartości na uczucie bycia wartościową, cenioną osobą. Możemy nauczyć się uczucia samoakceptacji czy spokoju wewnętrznego. Co najważniejsze – wszystkie te uczucia nie są chwilowe – zapisujemy je w pamięci komórkowej i żegnamy się z niskim poczuciem wartości i z tym wszystkim co przeszkadza nam w życiu i czego już nie chcemy doświadczać.

Dopóki bowiem nie uwolnimy się od swojego krytycznego sposobu postrzegania świata to każda zmiana w naszym życiu będzie tymczasowa i przypadkowa. Jeżeli pragniemy sami tworzyć swoje życie to bardzo pomocny będzie dla nas stan świadomości który nazywamy stanem Theta.

Nasze zmysły parapsychiczne.

Theta Healing to szereg metod medytacyjnych i technik obejmujących pracę z własną podświadomością. To również możliwość skontaktowania się z naszym Wyższym Ja, Opiekunami czy Aniołami. Na zaawansowanym kursie również odzyskiwanie fragmentów duszy jak i uzdrawianie połamanej duszy. Wszystkie te techniki pozwalają na stworzenie nowej sieci neuronowej, która daje efekt cudo umysłu.

Odróżniamy intuicję od zmysłów parapsychicznych. Zmysły te w celu rozwinięcia i korzystania z nich należy ćwiczyć. Aby uzyskać najwyższą prawdę w jasnowidzeniu czy jasnosłyszeniu poprzez stan theta łączymy się z tym co nazywamy Siódmym Planem. Połączenie z Siódmym Planem pozwala między innymi trafną interpretację swoich snów, odczytywanie informacji z Kroniki Akaszy, rozumienie i kształtowanie przyszłości w zgodzie z uniwersalnymi planami.

Vianna Stibal mówi, że mamy wiele zmysłów parapsychicznych, takich jak np. jasnosłyszenie, jasnowidzenie, jasnoodczuwanie, proroctwo, zmysł empatii. Zmysły te u jednych są już częściowo aktywne a u niektórych osób czekają na przebudzenie.

Jest wiele osób u których zdolności parapsychiczne zostały zakopane pod warstwami systemu przekonań.

Rozwój tych zmysłów powoduje oczyszczenie i zharmonizowanie czakr co zapewnia bezpieczne pobudzenie energii kundalini. Wszystkie zmysły parapsychiczne w stanie Theta mogą zostać obudzone oraz połączone w jedną świadomość.

Co według Ciebie rządzi naszym zachowaniem i wzorcami postępowania?

Odpowiedzi trzeba szukać przede wszystkim w podświadomym umyśle, który jest jak twardy dysk w komputerze. Zawiera on wszystkie nasze wspomnienia (w tym z poprzednich żyć) nawyki, poglądy, cechy szczególne, pamięć. Jeżeli w nim została zawarta informacja, że osoba musi dużo i ciężko pracować, aby mieć dobre dochody, to ten program przykładowo nie pozwoli jej na odpoczynek bez poczucia winy.

Ocenia się, że 88% potencjału naszego umysłu to podświadomość. Czyli, jeżeli rozpoznamy jakieś przekonanie jako niepożądane, np., że palenie papierosów jest formą relaksu, to 12% naszego świadomego umysłu będzie chciało zmienić te 88%. Już z matematycznego punku okazuje się to trudno osiągalne. Aby coś naprawdę zmienić, trzeba skutecznie dotrzeć do podświadomości.

W jaki sposób wpłynąć, zmienić te negatywne przekonania i programy?

Podczas kursu uczę, jak osiągać stan theta, będąc świadomym. W tym stanie możemy rozpoznać ograniczające nas przekonania oraz wzorce, po czym usunąć je lub zastąpić nowym programem. W stanie theta możemy też aktywować uśpione zdolności, talenty. Na kursie podstawowym uwalniamy geny starzenia się, a w ich to miejsce aktywujemy geny młodości i witalności, co powoduje, że zegar biologiczny spowalnia swoje działanie.

Wiadomo, że okres dzieciństwa ma bardzo duży wpływ na nasz charakter, osobowość.
Z czego to wynika?

Dużą część podświadomych przekonań nabyliśmy w łonie matki, w trakcie porodu oraz w dzieciństwie. Wynika to z faktu, że małe dzieci w sposób naturalny często przebywają w stanie fal mózgowych alfa i theta, co powoduje zapisy tych uczuć w podświadomości. Umysł dziecka jest niezwykle delikatny a zarazem chłonny, zaś rodzice czy opiekunowie traktowani są jak bogowie. Wiele z tego, co płód i dzieci słyszą lub przeżywają, traktowane jest przez nie dosłownie. Wpływ szkoły okazuje się ogromny, szczególnie na to, jak postrzegamy siebie.

Jaki wpływ na nas mają przekonania świadomości grupowej i osób, które nas otaczają?

Otaczające nas towarzystwo wywiera wielki wpływ na nas – nasze samopoczucie jak i zdrowie. Harv Eker wskazał, że tylko w 17% różnimy się w naszych dochodach od osób, wśród których się obracamy. To pokazuje, że ich przekonania wywierają wpływ na nasz styl życia. Istotny jest też fakt, że podobne przyciąga podobne. To, jakie przekonania ma twoja podświadomość, najczęściej przyciągnie ludzi o podobnych przekonaniach.

Świadoma zmiana ograniczających przekonań na takie, które wspierają nasz rozwój osobisty, pozwala swobodnie kreować własne życie i budować bardziej oświeconą świadomość grupową.

Dziedziczymy zatem przekonania i programy z poprzednich wcieleń.
Czym może się to objawiać?

Vianna Stibal odkryła, iż wiele naszych wyborów życiowych zależy od tego, w co wierzyli nasi przodkowie. Udowodniła, że w genach przekazywane są przekonania naszych rodziców i dziadków. Pewien klient, uważał, iż musi chorować na wysokie ciśnienie, ponieważ jego ojciec, dziadek i pradziadek mieli to schorzenie. Po przeprogramowaniu poglądu jego ciśnienie unormowało się.

Przekonania z poziomu genetycznego są jak paradygmaty, których nawet nie kwestionujemy, np. że pewne schorzenie jest nieuleczalne lub to, że ktoś pochodzący z biednej rodziny nie może być zamożny. Większość z kobiet posiada gen matczynej opiekuńczości, który odnosi się nie tylko do własnych dzieci, ale też do innych.

Na kursach Theta Healing uczę, jak odkrywać te przekonania oraz to jakiego poziomu pochodzą, i jak zmieniać ich działanie na pozytywne.

Wiele lat mieszkałaś w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiowałaś Theta Healing jak i Kurs Cudów. Wróciłaś do Polski z poszerzoną świadomością, więc masz świeże i głębsze spojrzenie na przekonania Polaków.
Co szczególnego u nich widzisz?

Vianna Stibal odkryła, że w naszej aurze (nad ramionami i nad głową) znajdują się przekonania kraju, w którym się urodziliśmy. Ze względu na to, że historia Polski zawiera bardzo dużo energetycznej pamięci wojen i konfliktów (walczyliśmy m.in. z Niemcami, Rosjanami, Turkami, Szwedami, Kozakami i nawet sami ze sobą np. w stanie wojennym), to na poziomie podświadomym mamy zakodowaną potrzebę walki. To przekonanie przejawia się nie tylko w życiu zawodowym, ale nawet w zaciszu domowym, kiedy nieświadomie walczymy ze swoim partnerem, czy nawet np. z dziećmi.

Polaków cechuje również przekonanie o niemożności szybkich zmian. Wywodzi się to z pamięci historycznej, kiedy na skutek rozbiorów Polska zniknęła z mapy świata przez ponad stulecie. Trzeba było wielu powstań, lat walki, abyśmy odzyskali niepodległość. Dlatego, mimo odkryć dowodzących, że w istocie wszystko jest energią i informacją, jest nam nadal jest trudno uwierzyć w szybkie, a zarazem pozytywne zmiany.

Czy według metody Theta Healing posiadamy pamięć poprzednich wcieleń w obecnym życiu?

Tak! W naszym ciele jest pamięć poprzednich wcieleń. Inkarnując się na Ziemi dziedziczymy trzy odwieczne molekuły. Jedna z nich znajduje się w szyszynce, druga w sercu, a trzecia u podstawy kręgosłupa. Metoda ta daje możliwość dotarcia do tej pamięci i jej odpowiedniego kształtowania.

Co jeszcze ma wpływ na nasze przekonania, programy oprócz wzorców z podświadomości, środowiska, świadomości?

Również nasze Wyższe Ja. Nie zna ono bowiem pojęcia pieniędzy. Kiedykolwiek więc posiadałam większą kwotę, to pojawiały się okoliczności, które zmuszały mnie do ich wydawania. Dopiero po nauczeniu Wyższego Ja, że możliwe jest bycie bogatą, a jednocześnie rozwijającą się duchowo osobą, mogę swobodnie manifestować i inwestować zarabiane pieniądze.Koleżanka Vianny Stibal pod koniec ciężkiego dnia dostawała duszności. Jej Wyższe Ja wierzyło, że tylko w ten sposób może zmusić kobietę do odpoczynku. Po przeprogramowaniu tych wierzeń osoba ta wyzdrowiała.

Theta Healing oferuje możliwość zmiany blokujących nas przekonań.
Czy zauważyłaś jakieś radykalne zmiany w swoim życiu czy też swoich studentów po ich uwolnieniu?

O tak! Znam mnóstwo takich niezwykle pięknych, wręcz cudownych przykładów. Sama doświadczam też wielu pozytywnych zmian i sytuacji. Przykładowo zauważyłam, że co dwa lata związek, w którym byłam, przechodził kryzys, radykalnie się psuł. Dzięki Theta Healing odkryłam, że kiedy miałam 2 lata, urodził się mój brat i rodzice, zafascynowani męskim potomkiem, całkowicie ignorowali moje potrzeby. Po zmianie tego wzorca harmonia została przywrócona.
Z własnej praktyki wiem, że ludzi najbardziej obciążają ograniczające ich programy i przekonania. Po ich przeprogramowaniu widzę, jak praktycy zmieniają się, uzdrawiają, zostawiają nielubianą pracę, znajdując zamiast niej fascynujące zajęcie i zakładając swoje biznesy.