Czym jest Theta Healing ?

Theta Healing® jest procesem medytacyjnym tworzącym fizyczne, psychiczne i duchowe uzdrowienie, poprzez kierowaną medytację.
W tym stanie umysłu możesz tworzyć wszystko i błyskawicznie zmieniać rzeczywistość.

Jest to naturalny stan nazwany stanem geniuszu – pozwala uaktywnić nadprzyrodzone zmysły jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoczucia.

Theta Healing® nie ma przynależności religijnych. Procesy Theta Healing® nie są zależne od wieku, płci, rasy, koloru skóry, wyznania, czy religii.

Fale mózgowe (Hz)

Wyróżnia się pięć częstotliwości fal mózgowych: beta, alfa theta, delta i gamma. Te fale są w ciągłym ruchu i nasz mózg nieustannie je produkuje.

 

Fale mózgowe theta występują w czasie snu, są dominujące w stanach głębokiej medytacji i relaksacji, snu, marzeń sennych, wnikania w siebie, dużej koncentracji umysłu na wnętrzu, wizualizacji, intuicji, wewnętrznego przewodnictwa oraz dostępu do podświadomości. Fale tej częstotliwości działają jak brama do naszego procesu uczenia się i pamięci. W stanie emisji fal theta nasze zmysły są wycofywane ze świata zewnętrznego i koncentrują się na sygnałach płynących ze świata wewnętrznego. W tym stanie jesteśmy niczym we śnie, możemy doświadczać następujących efektów: żywe obrazy, wizualizacje, intuicja i dostęp do informacji z poza naszej normalnej, codziennej świadomości. Jest to niejako miejsce, gdzie trzymamy nasze lęki, trudne historie, traumy i koszmary. 

Separator

Theta Healing® – szybki sposób na szczęście i zdrowie!

Z metodą Theta Healing® zetknęłam się po raz pierwszy otwierając książkę Vianny Stibal. Po przeczytaniu kilku rozdziałów pomyślałam sobie: skoro wchodząc w stan Alfa dokonują się cuda to co to będzie kiedy wejdę w stan THETA? Przeczytanie całej książki tylko rozbudziło mój apetyt na dokładne poznanie metody THETA HEALING® której twórczynią jest Vianna Stiebal. I w ten sposób trafiłam na kurs metody Theta Healing® prowadzony przez Mariannę Bartke. Od chwili kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się o metodzie minęło już sporo czasu a ja skończyłam wszystkie kursy i poznanie Marianny uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Theta Healing® to najbardziej dynamicznie rozwijająca się metoda będąca systemem rozwoju duchowego, emocjonalnego i mentalnego. To system pozwalający na osiągnięcie całkowitego uzdrowienia w każdym aspekcie naszego życia – fizycznym, finansowym, relacyjnym, zawodowym.

Cuda które przeczą zdrowemu rozsądkowi

Marianna która jest Mistrzem Theta Healing® i Doktorem Nauk Metafizycznych mówi:

–  przebywając w stanie Theta możemy dokonywać cudów które przeczą zdrowemu rozsądkowi – ktoś jest chory i nagle wraca do zdrowia, inny po długim i bezowocnym poszukiwaniu pracy dostaje taką o jakiej nawet nie marzył. Prawdziwą przyczyną wszystkich dolegliwości na każdym doświadczanym poziomie ( fizycznym, mentalnym, finansowym) są przeżyte traumy, uczucia odrzucenia, żale a także nasza niemożność pogodzenia się z  przeżyciami które były naszym udziałem a nie zawsze były takie jakie byśmy chcieli. Wtedy poszukujemy winnych temu wszystkiemu co nas spotyka – winimy albo naszych bliskich, Boga lub też siebie za nasze niepowodzenia. Ale to nie jest droga do uzdrowienia  – czy to wymagającej tego sytuacji czy też i  siebie. Aby zmienić sytuację na taką jakiej chcemy doświadczać należy zmienić pole energetyczne tych zdarzeń. Osiągniemy to poprzez  usunięcie niezdrowych emocji i przekonań powstałych na bazie naszego dotychczasowego życia, tych przekonań nie prowadzą do tego że nasze życie jest takie jakie sobie wymarzyliśmy.   Właśnie przebywając w stanie Theta możemy najpierw zidentyfikować wszystkie przekonania których chcielibyśmy się pozbyć, a następnie usunąć je z pamięci komórkowej, z podświadomości i nadświadomości.”

Stan Theta – stan relaksu i wyciszenia

Każdy kurs prowadzony przez Mariannę to spora dawka informacji i wiedzy. Kursy są tak zorganizowane że większość czasu to zajęcia praktyczne. W czasie kursu możemy nauczyć się wykorzystywać niezwykłą moc fal mózgowych THETA. Vianna Stibal, twórczyni metody Theta Healing® , odkryła bardzo prosty sposób osiągania stanu Theta i przebywania w tym stanie wtedy, kiedy jesteśmy świadomi co się z nami dzieje  i kiedy możemy świadomie podejmować decyzje. Normalnie bowiem stan Theta jest stanem  osiąganym podczas snu lub w stanie transu hipnotycznego.

-Stan Theta to stan bardzo głębokiego relaksu, wyciszenia i poczucia połączenia z Boskością. W stanie tym następuje synchronizacja pracy półkul mózgowych co wpływa na zwiększenie ilorazu inteligencji. W stanie tym rozwijają się zdolności parapsychiczne, stajemy się istotami wielowymiarowymi mającymi połączenie ze światem duchowym: Stwórca, Wyższym JA, przewodnikami duchowymi, aniołami. Przebywając w stanie Theta odkrywamy że jesteśmy istotami duchowymi mającymi ludzkie doświadczenia.

Nasze zmysły parapsychiczne

Theta Healing® to szereg metod i technik obejmujących oczyszczanie z ataków energetycznych, klątw, zagubionych i upadłych dusz, odzyskiwanie fragmentów duszy, uzdrawianie połamanej duszy. To także możliwość skontaktowania się z naszymi Aniołami, Opiekunami i z naszym Wyższym Ja. Wszystkie te techniki pozwalają na  stworzenie nowej sieci neuronowej,  która daje efekt cudo umysłu. W Theta Healing® odróżniamy intuicję od zmysłów parapsychicznych. Zmysły ta w celu rozwinięcia i korzystania  nich należy ćwiczyć – służą do tego wszystkie techniki które poznajemy na kursach Theta Healing®.  Aby uzyskać najwyższą prawdę w jasnowidzeniu czy jasnosłyszeniu poprzez stan theta łączymy się z tym co nazywamy Siódmym Planem. Połączenie z Siódmym Planem daje wspaniałe rezultaty – między innymi trafną interpretację swoich snów, odczytywanie informacji z Kroniki Akaszy, rozumienie i kształtowanie przyszłości w zgodzie z uniwersalnymi planami.

– Vianna Stibal mówi, że mamy wiele zmysłów parapsychicznych, takich jak np. jasnosłyszenie, jasnowidzenie, jasnoodczuwanie, proroctwo, zmysł empatii. Zmysły te u jednych są już częściowo aktywne a u niektórych osób czekają na przebudzenie. Jest wiele osób u których zdolności parapsychiczne zostały zakopane pod warstwami systemu przekonań. Rozwój tych zmysłów powoduje oczyszczenie i zharmonizowanie czakr co zapewnia bezpieczne pobudzenie energii kundalini. Wszystkie zmysły parapsychiczne w stanie Theta zostają w bardzo krótkim czasie obudzone oraz połączone w jedną świadomość.

Sam stwarzaj swoje życie

To co dla mnie jest najważniejsze to fakt że stosując tę metodę możemy sami wpływać na swoje życie, kształtować wszystkie doświadczenia w naszym życiu w taki sposób w jaki chcemy ich doświadczać.  Korzystając z metody Theta Healing® możemy w ciągu kilku minut zmienić brak poczucia własnej wartości na uczucie bycia wartościową, cenioną osobą. Możemy nauczyć się bycia piękną, kochaną i akceptowaną.  Co najważniejsze – wszystkie te uczucia nie są chwilowe – zapisujemy je w pamięci komórkowej i na stale żegnamy się z niskim poczuciem wartości i z tym wszystkim co przeszkadza nam w życiu i czego już nie chcemy doświadczać . Dopóki bowiem nie uwolnimy się od swoje sposobu postrzegania świata to każda zmiana w naszym życiu będzie tymczasowa i przypadkowa. Jeżeli pragniemy sami tworzyć swoje życie to bardzo pomocny będzie dla nas stan świadomości który nazywamy stanem Theta.

Separator

● Czy według metody ThetaHealing® posiadamy pamięć poprzednich wcieleń w obecnym życiu?

– Tak! W naszym ciele jest pamięć poprzednich wcieleń. Inkarnując się na Ziemi dziedziczymy trzy odwieczne molekuły. Jedna z nich znajduje się w szyszynce, druga w sercu, a trzecia u podstawy kręgosłupa. Metoda ThetaHealing® daje możliwość dotarcia do tej pamięci i jej odpowiedniego kształtowania. Np. na kursie DNA III ThetaHealing® dokonujemy harmonizacji tych odwiecznych molekuł, powodując aktywację zdolności typu telepatia, telekineza, duchowa bilokacja (umiejętność bycia w kilku miejscach naraz).

 Dziedziczymy zatem przekonania i programy z poprzednich wcieleń. Czym może się to objawiać?

– Załóżmy, że ktoś we wcześniejszym życiu poprzez ascezę pragnął zbliżyć się do Boga. W tym wcieleniu intuicyjnie interesuje się rozwojem duchowym, ale jego związki rozpadają się. Czemu? Bo w jego pamięci komórkowej jest pamięć ślubowania celibatu aby być bliżej Stwórcy. Może mieć też problemy z osiągnięciem sukcesów finansowych gdyż ma z kolei pamięć ślubowania ubóstwa.

Vianna Stibal, twórczyni ThetaHealingu® odkryła, iż wiele naszych wyborów życiowych zależy od tego, w co wierzyli nasi przodkowie. Udowodniła, że w genach przekazywane są przekonania naszych rodziców i dziadków. Pewien klient, uważał, iż musi chorować na wysokie ciśnienie ponieważ jego ojciec, dziadek i pradziadek mieli to schorzenie. Po przeprogramowaniu poglądu jego ciśnienie unormowało się.

Przekonania z poziomu genetycznego są jak paradygmaty, których nawet nie kwestionujemy, np. że cukrzyca jest nieuleczalna lub to, że ktoś pochodzący z biednej rodziny nie może być zamożny. Większość z kobiet posiada gen matczynej opiekuńczości, który odnosi się nie tylko do własnych dzieci, ale też do innych.

Na kursach ThetaHealing® uczę jak odkrywać te przekonania oraz to jakiego poziomu pochodzą, i jak zmieniać ich działanie na pozytywne.

● A co według Ciebie rządzi naszymi zachowaniami i wzorcami postępowania?

– Odpowiedzi trzeba szukać przede wszystkim w podświadomym umyśle, który jest jak twardy dysk w komputerze. Zawiera on wszystkie nasze wspomnienia (w tym z poprzednich żyć) nawyki, poglądy, cechy szczególne, pamięć. Jeżeli w nim została zawarta informacja, że osoba musi dużo i ciężko pracować, aby mieć dobre dochody, to ten program nie pozwoli jej na odpoczynek bez poczucia winy.

Ocenia się, że 88% potencjału naszego umysłu to podświadomość. Czyli, jeżeli rozpoznamy jakieś przekonanie jako niepożądane, np., że palenie papierosów jest formą relaksu, to 12% naszego świadomego umysłu będzie chciało zmienić te 88%. Już z matematycznego punku okazuje się to trudno osiągalne. Aby coś naprawdę zmienić, trzeba skutecznie dotrzeć do podświadomości.

● W jaki sposób wpłynąć, zmienić te negatywne przekonania i programy?

– Metoda DNA ThetaHealing® uczy, jak osiągać stan theta, będąc świadomym w ciągu kilku sekund. W tym stanie możemy rozpoznać ograniczające nas przekonania oraz wzorce, po czym usunąć je i zastąpić nowym programem. W stanie theta możemy też aktywować uśpione zdolności, talenty. Na kursie podstawowym uwalniamy geny starzenia się, a w ich to miejsce aktywujemy geny młodości i witalności, co powoduje, że zegar biologiczny spowalnia swoje działanie, a nawet dochodzi do widocznego odmłodzenia.

 

● Wiadomo, że okres dzieciństwa ma bardzo duży wpływ na nasz charakter, osobowość. Z czego to wynika?

– Dużą część podświadomych przekonań nabyliśmy w łonie matki, w trakcie porodu oraz w dzieciństwie. Wynika to z faktu, że małe dzieci w sposób naturalny często przebywają w stanie fal mózgowych alfa i theta, co powoduje bardzo mocne zapisy w podświadomości. Umysł dziecka jest niezwykle delikatny a zarazem chłonny, zaś rodzice czy opiekunowie traktowani są jak bogowie. Wiele z tego, co płód i dzieci słyszą lub przeżywają, traktowane jest przez nie dosłownie. Wpływ szkoły okazuje się ogromny, szczególnie na to, jak postrzegamy siebie.

● Jaki wpływ na nas mają przekonania świadomości grupowej i osób, które nas otaczają?

– Otaczające nas towarzystwo wywiera wielki wpływ na nas, nasze zdrowie, a przede wszystkim na stan serca i układu krwionośnego. Multimilioner Harv Eker udowodnił, że tylko w 17% różnimy się w naszych dochodach od osób, wśród których się obracamy. To pokazuje, że ich przekonania wywierają wpływ na nasz styl życia. Istotny jest też fakt, że podobne przyciąga podobne. To, jakie przekonania ma twoja podświadomość, przyciągnie ludzi o podobnych przekonaniach.

Świadoma zmiana ograniczających przekonań na takie, które wspierają nasz rozwój osobisty, pozwala swobodniej kreować własne życie i budować bardziej oświeconą świadomość grupową.

● Wiele lat mieszkałaś w USA, gdzie studiowałaś ThetaHealing®. Wróciłaś do Polski z poszerzoną świadomością, więc masz świeże i głębsze spojrzenie na przekonania Polaków. Co szczególnego u nich widzisz?

– Viaana Stibal odkryła, że w naszej aurze (nad ramionami i nad głową) znajdują się przekonania kraju, w którym się urodziliśmy. Ze względu na to, że historia Polski zawiera bardzo dużo energetycznej pamięci wojen (walczyliśmy m.in. z Niemcami, Rosjanami, Turkami, Szwedami, Kozakami i nawet sami ze sobą np., w stanie wojennym), to na poziomie podświadomym mamy zakodowaną potrzebę walki. To przekonanie przejawia się nie tylko w życiu zawodowym, ale nawet w zaciszu domowym, kiedy nieświadomie walczymy ze swoim partnerem, czy nawet np. z dziećmi.

Polaków cechuje również przekonanie o niemożności szybkich zmian. Wywodzi się to z pamięci historycznej, kiedy na skutek rozbiorów Polska zniknęła z mapy świata. Trzeba było wielu powstań, lat walki, abyśmy odzyskali niepodległość. Dlatego, mimo odkryć fizyki kwantowej dowodzących. Że w istocie wszystko jest energią i informacją, nam, Polakom nadal jest trudno uwierzyć w szybkie, a zarazem pozytywne zmiany.

● Co jeszcze ma wpływ na nasze przekonania, programy oprócz wzorców z podświadomości, środowiska, świadomości?

– Również nasze Wyższe Ja. Nie zna ono bowiem pojęcia pieniędzy. Kiedykolwiek więc posiadałam większą kwotę, to pojawiały się okoliczności, które zmuszały mnie do ich wydawania. Dopiero po nauczeniu Wyższego Ja, że możliwe jest bycie bogatą, a jednocześnie rozwijającą się duchowo osobą, mogę swobodnie manifestować i inwestować zarabiane pieniądze.

Koleżanka Vianny Stibal pod koniec ciężkiego dnia dostawała duszności. Jej Wyższe Ja wierzyło, że tylko w ten sposób może zmusić kobietę do odpoczynku. Po przeprogramowaniu tych wierzeń osoba ta wyzdrowiała.

● ThetaHealing® oferuje możliwość błyskawicznej zmiany blokujących nas przekonań. Czy zauważyłaś jakieś radykalne zmiany w swoim życiu czy też swoich studentów po ich uwolnieniu?

– O tak! Znam mnóstwo takich niezwykle pięknych, wręcz cudownych przypadków. Sama doświadczam też wielu pozytywnych zmian i sytuacji. Np. zauważyłam, że co dwa lata związek, w którym byłam, przechodził kryzys, radykalnie się psuł. Dzięki ThetaHealing® odkryłam, że kiedy miałam 2 lata, urodził się mój brat i rodzice, zafascynowani męskim potomkiem, całkowicie ignorowali moje potrzeby. Po zmianie tego wzorca harmonia została przywrócona.

Wyszkoliłam już kilka tysięcy studentów. Z własnej praktyki wiem, że ludzi najbardziej obciążają ograniczające ich programy i przekonania. Po ich przeprogramowaniu widzę, jak praktycy ThetaHealing® zmieniają się, uzdrawiają, zostawiają nielubianą pracę, znajdując zamiast niej fascynujące zajęcie i zakładając swoje biznesy. Część z nich staje się wysokiej klasy uzdrowicielami i terapeutami. Dlatego też gorąco zapraszam na kursy ThetaHealing®, które prowadzę od prawie dziesięciu lat.

Z Archiwum Nieznanego Świata – 04/2014

Podstawowe kursy Theta Healing®

Bezpłatne warsztaty

Zaawansowane kursy Theta Healing®

Mistrzowskie kursy Theta Healing®

Opinie na temat kursów Theta Healing®

Przeczytaj, co o nas piszą osoby, które uczestniczyły w kursach lub sesjach.

Pin It on Pinterest