Marianna Bartke · Instuktorka metody Theta Healing

Czym są i jak wyglądają indywidualne sesje Theta Healing?

Sesje Theta Healing prowadzone są w spokojnej atmosferze, dzięki czemu czujesz się pełni komfortowo. Praktycy priorytetowo traktują Twoją zgodę przed zaangażowaniem się w Twoją energię.

Sesje Theta Healing są spersonalizowane jednak najczęsciej zawierają poniższe elementy:

Indywidualne konsultacje i sesje Theta Healing

Rozmowa

Na początku każdej sesji praktyk zapyta o zmiany, które chcesz wprowadzić w swoim życiu. Będzie uważnie słuchać, jak dzielisz się swoimi doświadczeniami i opowiadasz o swojej życiowej podróży. Wspólnie wyruszycie w odkrywczą podróż, której celem będzie zidentyfikowanie i zrozumienie twoich wyzwań i przeszkód. Wyrażanie swoich obaw i doświadczeń, będąc uważnie wysłuchanym, może być niezwykle oczyszczające.

Indywidualne konsultacje i sesje Theta Healing

Wgląd intuicyjny

Wspólnie wejdziecie w medytację theta, gdzie można, za twoją świadomą zgodą, zaangażować się w twój podświadomy umysł. Gdy osiągniesz stan głębokiego relaksu, przeprowadzony jest odczyt systemu energetycznego. Część ta pozwala zebrać spostrzeżenia, oferując szersze zrozumienie twoich obaw. Twoja podświadomość zawiera bogactwo informacji, w tym systemy przekonań ukształtowane w dzieciństwie, wzorce genetyczne przodków, najszczęśliwsze i najmniej szczęśliwe wydarzenia i wiele innych, które wspólnie zbadacie.

Harmonia duszy, ciała i umysłu.

Dociekanie przekonań

Wykorzystując spostrzeżenia uzyskane z intuicyjnego odczytu i dalszych pytań aby zagłębić się w twoje doświadczenia. Utoruje to drogę dla uzdrawiających energii i zapewni ci głębsze zrozumienie twoich okoliczności, a także podświadomych powiązań wpływających na twój obecny scenariusz życiowy.

Harmonia duszy, ciała i umysłu.

Przemiana i wzmocnienie

W tej kluczowej fazie sesji Theta Healing, za twoją zgodą, zarówno praktyk i ty zajmujecie się  rozpuszczaniem przestarzałych, utrudniających wzorców i przekonań w twojej podświadomości, zastępując je świeżymi, podnoszącymi na duchu doładowaniami.

Zyskasz wgląd z szerszej perspektywy, rozumiejąc cel stojący za przeszłymi zachowaniami i ucząc się jak je uwalniać.

Najczęściej zauważa się poprawę po pierwszej sesji. Jednak osoby borykające się z bardziej skomplikowanymi lub głęboko zakorzenionymi problemami często powracają na kolejne sesje, aby kompleksowo zająć się i przekształcić swoje systemy przekonań.

Czy metoda Theta Healing jest właściwa dla mnie?

Metoda ta ma na celu między innymi pozbycie się autodestrukcyjnych zachowań, złagodzenie gniewu i urazów z przeszłości, w tym tych wynikających z różnych nadużyć, a także holistyczne uzdrawianie.

Aby Theta Healing był najbardziej skuteczny, kluczowa jest otwartość na uzdrawianie energią. Pozwala to praktykowi na łatwiejsze dociekanie do źródła problemu Jeśli uczestniczysz w sesjach na podstawie rekomendacji, ale wahasz się, czy w pełni się zaangażować lub pozwolić komuś intuicyjnie połączyć się z twoją energią, możesz nie doświadczyć pełnych potencjalnych korzyści w porównaniu z kimś, kto podchodzi do sesji z otwartością i chęcią zbadania swoich głębszych problemów.

Podczas sesji Theta Healing powszechnie używany jest termin „Stwórca Wszystkiego Co Jest”. Klienci mogą jednak zastąpić go terminem, który rezonuje z nimi bardziej osobiście, takim jak „Źródło”, „Budda” lub „Bogini”.

Czy metoda Theta Healing jest bezpieczna?

Tak, Theta Healing jest uważana za bezpieczną metodę. Jak w każdej dziedzinie, istnieją bardziej i mniej biegli praktycy, ale certyfikowani Theta Healerzy powinni przestrzegać ścisłego kodeksu etycznego. Szanują oni Twoją autonomię, wymagając Twojej wyraźnej zgody przed doładowaniem jakichkolwiek pozytywnych przekonań. Twoja wolna wola jest najważniejsza; praktycy zajmują się tylko tymi problemami, które chcesz zbadać. Jesteś w pełni upoważniony do zatrzymania lub przekierowania sesji, jeśli uznasz to za stosowne. Praktyka wykorzystuje energię tworzenia, zakorzenioną w bezwarunkowej miłości, aby wspierać głębsze połączenie z samym sobą.

Ważne jest, aby pamiętać, że Theta Healing nie zastępuje tradycyjnej opieki medycznej, ale może ją uzupełniać. Jeśli Theta Healer, który nie posiada kwalifikacji medycznych, zaobserwuje coś niepokojącego u klienta, może zalecić konsultację medyczną. Theta Healing ma na celu odkrycie i zajęcie się kwestiami emocjonalnymi, energetycznymi, doświadczeniami życiowymi lub innymi czynnikami przyczyniającymi się do objawów fizycznych.

Opinie na temat kursów Theta Healing®

Przeczytaj, co o nas piszą osoby, które uczestniczyły w szkoleniach lub warsztatach.