Marianna Bartke · Instuktorka metody Theta Healing

Obowiązek informacyjny - polityka prywatności.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Marianna Bartke Theta Healing Company z siedzibą w Warszawie (02-204) przy ul. Nowoberesteckiej 20 lok. 1. Numer NIP: 6261949002, numer REGON: 271734976

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z administratorem:
Numer telefonu: +48 883 777 980
Adres e-mail: [email protected]

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy lub dostarczania informacji handlowych czy markentingowych.

 • Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)
 • Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych i/lub handlowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Prawnie uzasadnionego interesu Administratora - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, odrębnie dla celu:

  1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
  2. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?
Twoje dane, po odpowiednim zabezpieczeniu oraz anonimizacji, mogą być profilowane za pomocą serwisów Facebook Ads oraz Google Ads.

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych,
• podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi serwisu www.mariannabartke.com - OVH Sp. z o.o.
• obsługi konta firmowego G Suite – Google LLC
• SerwerSMS Polska Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości SMS,
• FreshMail Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości e-mail,
• Meta Platforms, Inc., Meta – w profilowania reklamowego.
Google LLC – w profilowania reklamowego.
• podmiotów współpracujących np. organizatorów szkoleń, w celu przygotowania odpowiedniej obsługi szkoleń oraz uzyskania certyfikatów szkoleń.

6. Czy dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do: Google LLC, Meta Platforms, ThetaHealing Institute of Knowledge® w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów w zakresie wymaganym przez przepisy dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Do celów marketingowych dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy a następnie do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie.

8. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże czasami może być konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność wykonania umowy.

9. Jakie są Twoje prawa?

 • Żądania od Administratora wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Polityka plików “cookies” serwisu www.mariannabartke.com

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. Szybszego oraz bezpieczniejszego ładowania strony za pomocą sieci dostarczania treści (Content Delivery Network) Cloudflare,
 2. Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 3. Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika za pomocą narzędzi Google Analytics,
 4. W celu marketingowym używając narzędzi Google Ad-Words oraz Facebook Pixel.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „wymagane” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, przykładowo wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Opinie na temat kursów Theta Healing®

Przeczytaj, co o nas piszą osoby, które uczestniczyły w szkoleniach lub warsztatach.