Obowiązek informacyjny – polityka prywatności.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marianna Bartke Theta Healing Company z siedzibą w Warszawie (02-204) przy ul. Nowoberesteckiej 20 lok. 1.

 

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 883 777 980

Adres email: info@mariannabartke.com

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:

 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy  

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)

 

Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.
W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych,
 • podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.
 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi portalu www.mariannabartke.com,
 • SerwerSMS Polska Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości SMS,
 • FreshMail Sp. z o.o. – w celu realizacji wysyłania wiadomości e-mail,
 • podmiotów współpracujących np. organizatorów szkoleń, w celu przygotowania odpowiedniej obsługi szkoleń oraz uzyskania certyfikatów szkoleń.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia umowy między nami.

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KURSY THETA HEALING® STOPIEŃ PODSTAWOWY

BEZPŁATNE WARSZTATY

ZAAWANSOWANE KURSY THETA HEALING®

MISTRZOWSKIE KURSY THETA HEALING®

Opinie na temat kursów Theta Healing®

Przeczytaj, co o nas piszą osoby, które uczestniczyły w kursach lub sesjach.

Pin It on Pinterest