Marianna Bartke · Instuktorka metody Theta Healing

KLUB PRAKTYKÓW

Zapraszamy wszystkich praktyków metody Theta Healing® na spotkania klubu.

Aby dołączyć wystarczy ukończyć kurs metody Theta Healing® u certyfikowanego instruktora bądź instruktorki.

Dołącz do nas, aby wspólnie doskonalić swoje umiejętności, nabierać wprawy i poszerzać horyzonty.

Spotkania klubu online składaką się z dwóch części:

· Teoretycznej – Marianna bądź zaproszona osoba prowadzą wykład na temat związany z rozwojem osobistym.

· Praktycznej – Udostępniamy pokoje na Zoomie tworząc przestrzeń do ćwiczeń!

KLUB ONLINE

Każdy czwartek w godzinach 18.30 – do ostatniej osoby obecnej.

Spotkania klubu przeprowadzane są poprzez bezpłatny program Zoom.us

Dostęp jest bezpłatny.

Aby dołączyć wystarczy za pomocą poniższego formularza bądź wiadomości e-mail zwrócić się o dane dostępu do Zoom, które pozostają co tydzień takie same.

Osoby, które ukończyły kurs u innych instruktorów prosimy o przesłanie czytelnego zdjęcia bądź skanu certyfikatu.

"*" oznacza pola wymagane

Czy jesteś praktykiem metody Theta Healing?*
Praktykami tej metody są osoby, które pomyślnie ukończyły przynajmniej kurs stopnia podstawowego - u któregokolwiek z instruktorów, gdziekolwiek na świecie.