Spotkanie klubu Theta Healing ®

KLUB THETA HEALING
Zapraszamy wszystkich praktyków Theta Healing na spotkania klubu. Wystarczy, że ukończyłeś/ukończyłaś kurs podstawowy.
Dołącz do nas, aby wspólnie doskonalić swoje umiejętności, nabierać wprawy i poszerzać zdolności parapsychiczne.
Podczas spotkań klubu będziemy pracować w parach, w taki sam sposób jak na kursach.
Pamiętaj – ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA! 🙂

ONLINE
Terminy:
Od 1-szego września 2020r. co wtorek w godzinach 18.30do ostatniej osoby obecnej.
Spotkania klubu przeprowadzane są poprzez bezpłatny program Zoom.us
Klub prowadzony jest w formie ćwiczeń w kilkuosobowych grupach stąd istnieje konieczność posiadania działającego mikrofonu a najlepiej również kamerki.
Dostęp jest bezpłatny.
Zgłoszenie na klub Theta Healing® online

    Praktykami są osoby, które pomyślnie ukończyły przynajmniej szkolenie stopnia podstawowego- u któregokolwiek z instruktorów, gdziekolwiek na świecie.